Logo
Welkom


23 september 2016

Het Zaans Kamerkoor houdt op te bestaan.

Het ZKK heeft in 2014 zijn 70-jarig bestaan gevierd, maar helaas zal de 75 jaar niet gehaald worden. Al enkele jaren hebben wij te maken met een vergrijzend en teruglopend ledenbestand en diverse acties om nieuwe leden te werven, hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Gelukkig hebben wij het 70-jarig jubileum nog met een mooi concert kunnen vieren, mede dankzij de steun van enkele projectleden . Omdat te verwachten is dat het aantal leden in de nabije toekomst nog verder zal afnemen hebben wij besloten om het koor per 1 januari 2017 op te heffen.

Het concert op 2 oktober is daarom ons afscheidsconcert. Als gebaar naar al diegenen die het Zaans Kamerkoor in de loop van de jaren gevolgd en gesteund hebben zullen wij voor het concert geen entree heffen.© 2006-2016 Zaans Kamerkoorhenkbakkerwebs.nl