Logo
Welkom
Het Zaans Kamerkoor heeft per 1 januari 2017 opgehouden te bestaan.

Het ZKK heeft in 2014 zijn 70-jarig bestaan gevierd, maar helaas zal de 75 jaar niet gehaald worden. Al enkele jaren hebben wij te maken met een vergrijzend en teruglopend ledenbestand en diverse acties om nieuwe leden te werven, hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Gelukkig hebben wij het 70-jarig jubileum nog met een mooi concert kunnen vieren, mede dankzij de steun van enkele projectleden . Omdat te verwachten is dat het aantal leden in de nabije toekomst nog verder zal afnemen hebben wij besloten om het koor per 1 januari 2017 op te heffen.

Hierbij is de website ook "uit de lucht"

© 2006-2016 Zaans Kamerkoorhenkbakkerwebs.nl